Welcome to Nortura's Mediabank

Name:*
Password:*
 

Mediebanken er fortrinnsvis ment for våre kunder og byråkontakter og må ikke brukes i annonser og trykksaker uten godkjennelse fra Nortura. Brukes bildene skal Nortura oppgis som kilde (hvis fotograf er kjent står det under infoknapp og skal også være med).

Avhengig av hvilken mediebank du ønsker tilgang til kan du kontakte:
Nortura BA – Marit Sandnes
Nortura Storkjøkken/KBS – Annette Strøm
Norturas merkevarer – Inger Eide Nordseth